Atreides?

Waar komt de naam Atreides vandaan?

In het science-fiction boek “Duin” van Frank Herbert komt de familie Atreides aan op een woestijnplaneet: Duin. De planeet is door eerdere heersers volledig uitgemergeld en de bevolking wordt al eeuwen onderdrukt.

Hertog Leto Atreides en zijn familie ontdekken door goed te kijken en te luisteren dat de planeet veel verborgen schatten heeft. Ze gaan samenwerken met de lokale bevolking, soms ook aan hun zijde strijden. Ze geven vertrouwen en winnen vertrouwen. Moeten soms ook harde maatregelen nemen. Maar uiteindelijk slagen ze er in om de bevolking zich te laten bevrijden van de overheersers en deze dorre planeet te ontwikkelen tot een groene oase.

Mijn werkwijze lijkt sterk op die van de familie Atreides.

Ik wil kijken en luisteren, weten wat er op de werkvloer gebeurt. Ik geloof in onontgonnen mogelijkheden van organisatie en medewerkers. Ik zoek manieren om samen een beter resultaat te bereiken. Doel bepalen, vertrouwen geven en mensen ontwikkelen vormen de basis. Planmatig sturen en soms harde maatregelen zijn middelen om de vaart er in te houden.